Nákresy

 

Nákresy a rozměry průmyslového objektu Přestanov

 

Voné haly k dispozici: HALA 2 - část C a HALA 3 (viz. volné haly)

 

ü

  katastrální mapa                  volné haly